خدایا بیخیالـ !!!

                                             خدایا بیخیالـ

 

                     میدانمـ گناهـ استـ ، اما منـ عاشقـ اینـ گناهمـ

 

                                       گناهـ همـ آغوشیـ با او

 

                                             خدایا بیخیالـ !

 

                                    منـ بویـ تنـ او را میـ خواهمـ

 

                زلـ زدنـ بهـ چشمایـ قشنگشـ برایمـ تمامـ لذتـ هاستـ

 

               شیرینـ ترینـ گناهـ زندگیـ امـ چشیدنـ لبانـ سرخـ اوستـ

 

                        ما میـ خواهیمـ با همـ بهـ جهنمـ تو بیاییمـ

 

                                قسمـ بهـ خودتـ کهـ با عشقـ

 

                             جهنمـ تو بهشتـ میـ شود برایمانـ

 

               

 

                                     ما بهـ همـ نمیرسیمـ

 

                                                 اما

 

                                  بهترینـ غریبهـ اتـ میـ مانمـ

 

                                             کهـ تو را

 

                             همیشهـ دوستـ خواهمـ داشتـ

 

 

 


[ چهار شنبه 26 شهريور 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

عاشقیـ با تعمـ تو

                                                الاجونمـ

 

                                       با منـ بمانـ کهـ ماندنتـ

 

                        نابـ ترینـ حسـ ماندگار اینـ روزهایـ منـ استـ

 

                                               

 

          

 

       دیروز خیلی خوشگل شده بودی کثافط ، جلو بقیه خیلی خودمو

 

                                       کنترل کردم خخخخ

 

 


[ یک شنبه 23 شهريور 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

عکسـ از خودمـ واسهـ الامـ

                          اینمـ یهـ عکسـ جدید از خودمـ واسهـ الامـ

 

 

ادامه مطلب مورد نظر رمز دارد.
لطفا رمز عبور مربوط به مطلب را وارد کرده ، دکمه تایید را کلیک کنید.
""""" لطفأ درخواستـــ رمز نکنید""""""


ادامه مطلب
[ سه شنبه 18 شهريور 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

عکسـ از خودمـ

                    آقا یـهـ عکسـ از خودمـ توو ادامهـ مطلبـ گذاشتمـ

 

                                      ( البتهـ جدید نیستااا )

 

             هر کیـ رمزو خواستـ بگهـ تا بشـ بدمـ ، ضمنأ دوستایـ وبمـ

 

                                            میتوننـ ببیننـ

 

 

 

       " اگهـ واسهـ وارد کردنـ رمز مشکلـ داشتینـ با گوگلـ کرومـ برینـ "

 

 

ادامه مطلب مورد نظر رمز دارد.
لطفا رمز عبور مربوط به مطلب را وارد کرده ، دکمه تایید را کلیک کنید.


ادامه مطلب
[ دو شنبه 17 شهريور 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

....

                          این دل که مسیرش به تو مسدود شده

 

                               دیریست که از حادثه نابود شده

 

                                 از پاکی و ناپاکی ما خرده نگیر

 

                                این رود به پای تو گل آلود شده

 

 

         

 

                              واسه داشتن آدمای خوب پز ندین

 

                        بعدأ یه روز پیش خودتون شرمنده میشین

 

 


[ شنبه 8 شهريور 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

منـ و تو

                                  کاشـ الانـ کنارتـ بودمـ عشقمـ

 

         

 

                        اوووووووووووووووووووووووووم عزیزمی

 

 


[ سه شنبه 4 شهريور 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]