روز مـادر مبـااارک...

                                                        

از آنجایی که..

 

خدا نمی توانست همه جا حاضر باشد

 

مـادران را آفریــد...

 

 

            روز مـــادر مبــااارکـــــادامه مطلب
[ یک شنبه 29 اسفند 1395 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

نفس عمیـق...

 

 

کی سیم قرمزوسبز بمب ساعتی قلب رو میدونه؟

 ادامه مطلب
[ یک شنبه 15 اسفند 1395 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

تهِ تنهایی...

یه جایـی تو زندگـی هست؛


که دلت گـرفته ولــی..


مجبـوری بخنـدی و شاد باشی


بهش میگن اوج بدبختـی...


[ شنبه 14 اسفند 1395 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

دلگیرم از تقدیر...

عشق همین است!

 

اینکه تــو چاقــویی هستی،

 

کـه من مدام در زخم هایم

 

پیچ و تابش میدهم...


[ دو شنبه 9 اسفند 1395 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]