دوستـ میدارمـ

                                        دوستـ میدارمـ لبتـ را

 

                                       خنده اتـ را بوسه اتـ را

 


                                دوستـ میدارمـ بهـ وقتـ راه رفتنـ

 

                                          لرزشـ پیراهنتـ را

 


                             دوستـ میدارمـ نگاهتـ را ، پیکرتـ را

 

                           منـ خودتـ را دوستـ میدارمـ ، خودتـ را

 

   

 

                                       یکـ بوسهـ یـ عاشقانهـ

 

                      بیشتر از یکـ همخوابـیـ بدونـ عشقــــ زیباستـ

 نظرات شما عزیزان:

مائده
ساعت22:55---18 آبان 1393
زیبا ترین آغاز را با تو تجربه کردم ، پس تا زیباترین پایان با تو میمانم . . .
پاسخ:هههه با من؟؟؟؟؟(-:


کتایون
ساعت17:38---17 آبان 1393
دلتنگمممممممممممدلـتنگ خنده هایـ ـ ـی که از تـ ـ ـه دلمـ ـ ـان بوددلتنگ بوسـ ـ ـه های با تـ ـ ـرس و لرزمـ ـ ـاندلتنگ کتـ ـ ـک کاری هـ ـ ـای مان که هزارانبار بیشتـ ـ ـر از بوسـ ـ ـه لذت داشـ ـ ـتدلتنگ سرقـ ـ ـرار ماندن هایمـ ـ ـاندلتنگ انتظـ ـ ـار های لعنتـ ـ ـی سرقراردلتنگ اخم هـ ـ ـای بـ ـ ـی منظـ ـ ـوردلتنگ لحظـ ـ ـه خداحافظـ ـ ـی دیـ ـ ـدار اولدلتنگ گریـ ـ ـه هـ ـ ـای در آغوشـ ـ ـتدلتنگ شبهـ ـ ـای با هـ ـ ـم بودن و ...دلتنگ خیلـ ـ ـی چیزهـ ـ ـای دیـ ـ ـگر امـ ـ ـا چـ ـ ـه فـ ـ ـایـ ـ ـده...؟چـ ـ ـه فـ ـ ـایـ ـ ـده که همـ ـ ـه این دلتنگـ ـ ـی ها بایک n کـ ـ ـه میزنـ ـ ـی به ناامیـ ـ ـدی ختم میشـ ـ ـوداما چه فایده کـ ـ ـه وقتـ ـ ـی عشقـ ـ ـت واقعـ ـ ـی میشـ ـ ـودکسـ ـ ـی باورش نمیکنـ ـ ـدبارها آرزو کردم عشقـ ـ ـم کاذب باشـ ـ ـدتا حداقـ ـ ـل تهمـ ـ ـت های معشوقـ ـ ـه ام ناحـ ـ ـق نباشـ ـ ـدهمـ ـ ـه چیز برعکـ ـ ـس اسـ ـ ـت ...هرزمـ ـ ـان که دروغ بگویـ ـ ـی و با دروغ عاشقـ ـ ـی کنـ ـ ـیهمـ ـ ـه باورت میکننـ ـ ـد حتـ ـ ـی خودتامـ ـ ـا زمانـ ـ ـی که با صداقت عاشقـ ـ ـی کنیهمـ ـ ـه بهت انگ خیانـ ـ ـت میزننـ ـ ـد
بـ ـ ـا همـ ـ ـه ایـ ـ ـن حـ ـ ـرف هـ ـ ـا...دلـ ـ ـم برایـ ـ ـت تنـ ـ ـگ اسـ ـ ـت امـ ـ ـادیگـ ـ ـر زوری برای کشیـ ـ ـدن نازهایـ ـ ـت نمانـ ـ ـدهشده ام بیمـ ـ ـاری کـ ـ ـه چشـ ـ ـم انتظـ ـ ـارگـ ـ ـم شـ ـ ـده اش اسـ ـ ـت....حـ ـ ـرف آخـ ـ ـر:✗ وقتی از حرفی که زدی پشیمونیدلت میخواد یکی حمایتت کنه...✗ همراهت باشه و بهت دلگرمی بده ،نه اینکه تنهات بذاره و بهت ننگ هرزگی بزنه..Samira
ساعت20:21---13 آبان 1393
هر جا باشم
بی تو باشم دلخوشی جایی نداره
آخه واژه ی "خوشی ها" بی تو معنایی نداره...
پاسخ:آفرینــــــــــــــــــــــــــــ سمیرا جان ، کاش آدرس میزاشتی


مائده
ساعت21:42---11 آبان 1393

اگر توانم باشد که یک دل را از شکستن باز دارم
به بیهودگی زندگی نخواهم کرد
اگر یارای آن داشته باشم که یک تن را از رنج برهانم
یا دردی را تسکین بخشم
یا انسانی تنها را یاری کنم
که دیگر بار بسوی شادی باز گردد
به عبث زندگی نخواهم کرد
امیلی الیزابت دیکنسون
پاسخ:لااااااایکــــــــ داری ابجی مائده


بیاتابترکی ازخنده
ساعت17:42---10 آبان 1393
تنهایی ام را باتو قسمت میکنم...

سهم کمی نیست

گسترده تر از عالم تنهایی من عالمی نیست!!!


بیاتابترکی ازخنده
ساعت10:42---8 آبان 1393
בرב בارہ ؛ یڪـے میشـﮧ همــﮧ ے زنـבگیت

ولے ...هیچ جاے زنـבگیتـ حضـور نـבارہ


پاسخ:هممممم )-:


شیما
ساعت20:35---4 آبان 1393
دق کردم!

پشت خنده های تلخی که...

هیچگاه کسی به آن شک هم نکرد!!!
پاسخ:مرسییی که سر زدی شیماخانم


سهیلا
ساعت18:42---4 آبان 1393
باز محرم رسید، ماه عزای حسین

سینه‌ی ما می‌شود، کرب و بلای حسین

کاش که ترکم شود غفلت و جرم و گناه

تا که بگیرم صفا، من ز صفای حسین
پاسخ:مرسی بابت کامنت قشنگت سهیلا


palangsorati
ساعت15:08---4 آبان 1393
یا علی اینجا کجاست؟حیاکو؟خخخخخخخخخخ خوش باشید..
پاسخ:خخخخ وب عاشقانه ندیدی تا حالا؟ به هر حال مرسی که سر زدی بازم بیا (-:


mar♥jan
ساعت20:29---3 آبان 1393
سلام داداشی چطوری خوبی؟
عاقا این چیزا رو مینویسی نمیگی دلمون آب میشه.من که بد جور دلم قربون صدقه خواسته بود زنگیدم به عشقم تا اروم شدم هههه
پاسخ:سلام مرجان تو خوبی؟؟خخخخخ دستم درد نکنه


mar♥jan
ساعت19:39---3 آبان 1393
ﮔﯿﺮﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﺁﻣﺪ
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻫﻢ شست
ﻫﻮﺍ ﻫﻢ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﺪ
ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺍﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﻫﻮﺍﯼ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺑﯽ ﺗﻮ ﭘﺲ ﺍﺳﺖ …
پاسخ:الهههی.....


شیما
ساعت18:08---3 آبان 1393
سلام مرسی داداش.وب توهم قشنگه.لینکی
پاسخ:سلام شیما مرسییییی که اومدی ... تو هم لینک میشی


لیلا
ساعت8:57---3 آبان 1393
محمد مطمعنی با من نبودی دیگه؟الا جون استثناعآ این دفه رو با من بود آره قربونش((:آخه پاسخای آبی میدی میگم نکنه استقلالی شده باشی توام
پاسخ:خخخخ مگه من گفتم با تو نبودم؟؟!! (((: دیگه جای الا نمیتونم جواب بدم باید خودش بیاد ، فقط قرمزتــــــــــه


الا جوووووووووووون
ساعت21:22---2 آبان 1393
دیشب با تبلت اومدم فکر نمیکردم نظرم اوکی شده باشه
پاسخ:شانسـ منهـ دیگهـ


♥NADIA♥
ساعت17:05---2 آبان 1393
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺩﻧﯿــــﺎ ﺑﺪ ﻧﯿــﺴﺖ !! ﮔﺎﻫﯽ ﯼ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯾﺶ ... ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﺶ ... ﺑﺎ ﮐﻼﻣﺶ ... ﺑﺎ ﻭﺟــﻮﺩﺵ ... ﺑﺎ ﺑـــﻮﺩﻧﺶ ... ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﯿﺴـــﺎﺯﺩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﮎ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻭ ﺑﻬﺸﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﯽ

پاسخ:لااااااااایکـ داری نادیا


الا جوووون
ساعت0:23---2 آبان 1393
ممدی الات رو توو اون لباس تصور کن اوووووووف الان میام میخوابونمت رکابیت رو با دندونام جر میدم جوووووووون. مال خودمی فقط کثافت
پاسخ:الانـ کهـ تصور میکنمـ میبینمـ لباسـ قرمز یهـ جور ناجوریـ بهتـ میاد اوووووووووف بزار سرمو بکوبمـ رو میز خخخخخ


الا جوووون
ساعت0:17---2 آبان 1393
ممدی الات رو توو اون لباس تصور کن اووووووووف الان میام میخوابونمت رکابیت رو با دندونام جر میدم هووووووووس کردم شدید
پاسخ:اوووووووووووووووووف ... الا باید یه اعلامیه بزنم سر در وب بگم زیر 18 سال کامنتای تو رو نخونن نظرت چیه؟؟؟


rooze19
ساعت23:51---1 آبان 1393
خیلی قشنگ بود داداش
پاسخ:ممنونم ابجیــــــ رز ، چشماتـ قشنگـ میبینهـ


zahra
ساعت20:11---1 آبان 1393
عالیهههههههههه کاملا عاشقانه و رمانتیک
پاسخ:مرسیییی زهرا ... ممنون که اومدی بازم بیا


Áäžáм
ساعت19:40---1 آبان 1393
دست بر دلم نگذار!

میسوزی...

داغ خیلی چیز ها بر دلم مانده...


Áäžáм
ساعت19:38---1 آبان 1393
دیوانگی شاخ ودم ندارد.

همین که ساعت ها و روزها.

به فکرو خیال کسی هستی که به فکرت نیست.

خود نوعی دیوانگیست...واقعا!!!
پاسخ:قشنگــــــ بــــود


Áäžáм
ساعت19:38---1 آبان 1393
ازروزی که نامت ملکه ذهنم شد

احساس میکنم که جمجمه ام

باشکوه ترین امپراتور دنیاست....!


Áäžáм
ساعت19:37---1 آبان 1393
رویاهایم نیز با من غریبه شده اند

هر وقت سراغشان را میگیرم

خالی بودنشان را به رخم میکشند!


Áäžáм
ساعت19:37---1 آبان 1393
گاهی چقدر ساده عروسک میشویم...
جلوی معشوق...
نه حرف میزنیم.
نه شکایت میکنیم.
فقط سکوت میکنیم!!!


Áäžáм
ساعت19:36---1 آبان 1393
هرچی مهربون تر باشی:
بیشتر بهت ظلم میکنن:
هرچی صادق تر باشی:
ﺑﯿﺸﺘـــﺮ ﺑﻬﺖ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕــــﻦ ...
ﻫـــﺮﭼﯽ ﺧـــﻮﺩﺗﻮ ﺧﺎﮐﯽ ﺗـــﺮ ﻧﺸﻮﻥ ﺑـــﺪﯼ؛
ﻭﺍﺳﺖ ﮐﻤﺘـــﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﻗﺎﺋﻠﻨـــﺪ ...
ﻫـــﺮﭼﯽ ﻗﻠﺒﺘـــﻮ ﺁﺳﻮﻧﺘـــﺮ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺑـــﺬﺍﺭﯼ؛
ﺭﺍﺣﺖ ﺗـــﺮ ﻟـــﻬﺶ ﻣﯿﮑـــﻨﻦ ...
ﻭﺍﮔــــﺮ ﺑﺪﻭﻧﻨﺪ ﮐـــﻪ ﻣﻨﺘﻈـــﺮﯼ ﻭﺑﻬﺸـــﻮﻥ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝﺩﺍﺭﯼ...!
اندازه یه دنیا ازت فاطله میگیرن!!!


Áäžáм
ساعت19:36---1 آبان 1393
دنیا اونقدر کوچیکه که آدم هایی رو که

ازشون متنفری هر روز می بینی....

ولی اونقدر بزرگه که اونی رو که

دلتتتتت میخواد رو هیچوقت نمی بینی...


Áäžáм
ساعت19:35---1 آبان 1393
همیشه صدایی بود که مرا آرام میکرد، دستهایی بود که دستهای سردم را گرم میکرد

همیشه قلبی بود که مرا امیدوارم میکرد، چشمهایی بود که عاشقانه مرا نگاه میکرد

همیشه کسی بود که در کنارم قدم میزد ،احساسی بود که مرا درک میکرد.

حالا من و مانده ام یک دنیای پوچ ، نه صداییست که مرا آرام کند و نه طبیبیست که مرا درمان کند


Áäžáм
ساعت19:35---1 آبان 1393
اگر دلت گرفت...

سکوت کن...

این روزها هیچکس معنی دلتنگی را نمیفهمد!!!

هیچکس...
پاسخ:هعییییییی )-:


Áäžáм
ساعت19:34---1 آبان 1393
چه معنـــــى دارد

زندگى...!؟

وقتى كه هیچ اتفاقى

من و تو را

سر راه هم قرار نمى دهد !!
پاسخ:والااا هههه


Áäžáм
ساعت19:34---1 آبان 1393
ﻟﻌﻨـــــــــــــــــﺘﯽ !!

ﺑﺒﺨـــــــــــــــــــــــ
پاسخ:چیــــــــــــــــ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


الا جوووون
ساعت12:16---1 آبان 1393
لیلا خانم یکم برو اون ورتر لطفا شلوغ نکن
من خودم هستم
پاسخ:ای جاااااااااانــــــــــــــم اووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم ، امشبـ امامزاده منتظرتم


لیلا
ساعت11:45---1 آبان 1393
مرسی که انقد دوسم داری راضی نیسم بخدا
پاسخ:وااا !!!! کیـ با تو بود حالا


ღƝ£gƛƦღ
ساعت10:35---1 آبان 1393

سلام از شرکت شیر پاستوریزه مزاحمتون می شم عکستون روی شیشه شیر قدیمی شده لطفا سریعا یک عکس جدید بفرستید
پاسخ:عجبــنام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:


برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 1 آبان 1393برچسب:, | | نویسنده : √mohammad√ |